Ustanove za obrazovanje

Predškolska Ustanova "Naša Radost"

Adresa: 24000 Subotica; Matije Gupca 31.
Telefon/Fax: 024/646-411
E-mail: suchild@eunet.yu
Web: www.nasaradost.subotica.com


Osnovne škole

Osnovna Škola "Miloš Crnjanski"

Adresa: 24000 Subotica; Banijska 67.
Telefon: 024/41-904, 024/548-272
E-mail: osmilosc@tippnet.co.yu

Osnovna Škola "Sonja Marinković"

Direktorica: Varga Anikó
Adresa: 24000 Subotica, Jo Lajoša 78.
Telefon: Centrala: 024/553-171 Fax: 024/553-175
E-mail: sonjko@yunord.net
Web: www.sonjko.edu.yu

Osnovna Škola "Matko Vuković"

Adresa: 24000 Subotica; Ruđera Boškovića 1.
Telefon: 024/562-553

Osnovna Škola "Đuro Salaj"

Adresa: 24000 Subotica, Petefi Šandora 19.
Telefon: 024/525-743, 024/554-270,
Bajai úti tagozat: 024/525-922
E-mail: osdjuros@eunet.yu

Osnovna Škola "Sečenji Ištvan"

Adresa: 24000 Subotica; Karađordev put 94.
Telefon: 024-525-799
E-mail: secenji@eunet.yu
Web: www.szechenyi.edu.yu

Osnovna Škola "Ivan Goran Kovačić"

Adresa: 24000 Subotica, Maksima Gorkog 29.
Telefon: 024/552-763, 024/552-762
E-mail: osigk@yunord.net

Osnovna Škola "Jovan Jovanović Zmaj"

Adresa: 24000 Subotica; Trg Oktobarske Revolucije 22.
Telefon: 024/556-735
E-mail: oszmaj@suonline.net

Osnovna Škola "Kizur Ištvan"

Adresa: 24000 Subotica, Ivana Zajca 9.
Telefon: 024/571-682
E-mail: ikizur@yunord.net

Osnovna Škola "Jovan Mikić"

Direktorica: Etuška Juhas
Adresa: 24000 Subotica; S. Kovačevića 16.
Telefon: Sekretarijat: 024/548-092, Direktor/Fax: 024/546-862
E-mail: jmikic@suonline.net
Web: www.jm.edu.yu

Osnovna Škola "10. Oktobar"

Adresa: 24000 Subotica, B. Šarčevića 21.
Telefon: 024/548-425, 024-548-136

Osnovna Škola Majšanski Put

Direktorica: Tóth Szilvia
Adresa: 24000 Subotica; Majšanski put 95.
Telefon: 024/576-700
E-mail: majs@tippnet.co.yu
Web: www.osmajsai.edu.yu

Osnovna Škola "Sveti Sava"

Adresa: 24000 Subotica, Aksentije Marodića bb.
Telefon: 024/566-057

Osnovna Škola "Miroslav Antić"

Adresa: 24413 Palić; Trogirska 20.
Telefon: 024/753-028, 024/753-188
E-mail: skopalic@palic.net
Web: www.skopalic.edu.yu

Osnovna Škola "Petefi Brigada"

Direktorica: Szűcs Anna
Adresa: 24414 Hajdukovo; Omladinskih brigada bb.
Telefon: 024/758-030, Bački Vinogradi: 024/757-052
E-mail: oshajd@zippnet.co.yu

Osnovna Škola "Narodni Heroji"

Adresa: 24220 Čantavir; Trg Slobode 2.
Telefon: 024/782-025
E-mail: suli@tippnet.co.yu

Osnovna Škola "Vuk Karadžić"

Adresa: 24210 Bajmok; Maršala Tita 1.
Telefon: 024/762-013
E-mail: ikizur@yunord.net

Hallássérültek Iskolaközpontja

Adresa: 24000 Subotica, Frankopanska 2.
Telefon: 024/556-119

Žarko Zrenjanin Kisegitő Általános és Középiskola

Adresa: 24000 Subotica; Ivan Goran Kovačića 14.
Telefon: 024/551-374, 024/553-037
E-mail: zarkozre@eunet.yu


Srednje škole

Gimnazija "Svetozar Marković"

Direktor: Jevtić Veselin
Adresa: 24000 Subotica; Petefi Šandora 1
Telefon: 024/552-820
E-mail: gimnazija@yunord.net
Web: www.gimnazija.subotica.net

Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Nyelvi Gimnázium

Direktorica: Varga Anikó
Adresa: 24000 Subotica, Trg Žrtava Fašizma 27.
Telefon: 024/524-785
E-mail: office@nyelvigim.edu.yu
Web: www.nyelvigim.edu.yu

Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium

Adresa: 24000 Subotica; Trg Žrtava fašizma 19
Telefon: 024/553-610, 024/552-497

Medicinska Srednja Škola

Adresa: 24000 Subotica, Ivana Milutinovića bb.
Telefon: 024/558-336
E-mail: mdschool@tippnet.co.yu

Hemijsko Tehnološka Srednja Škola "Lazar Nešić"

Adresa: 24000 Subotica; Maksima Gorkog 53.
Telefon: 024/555-931
E-mail: lnesic@tippnet.co.yu
Web: http://www.htss.edu.yu

Politehnička Srednja Škola

Adresa: 24000 Subotica, Maksima Gorkog 38.
Telefon: 024/555-450

Tehnička Škola"

Direktorica: Ivanović Eržebet, dipl. matematičar
Adresa: 24000 Subotica; Trg Lazara Nešića 9.
Telefon: 024/552-031
E-mail: messc@tippnet.co.yu
Web: www.tehnickaskolasubotica.edu.yu

Ekonomska Srednja Škola "Bosa Miličević"

Adresa: 24000 Subotica, Đura Đakovića 21.
Telefon: 024/559-255
Web: www.ekonomskasu.edu.yu

Muzička Škola

Adresa: 24000 Subotica; Štrosmajerova 3.
Telefon: 024/553-837, 024/552-672
E-mail: muz.sub@tippnet.co.yu

Hallássérültek Iskolaközpontja

Adresa: 24000 Subotica, Frankopanska 2.
Telefon: 024/556-119

Žarko Zrenjanin Kisegitő Általános és Középiskola

Adresa: 24000 Subotica; Ivan Goran Kovačića 14.
Telefon: 024/551-374, 024/553-037
E-mail: zarkozre@eunet.yu


Fakulteti i Više Škole

Ekonomski fakultet Subotica

Adresa: 24000 Subotica; Segedinski put 9-11.
Telefon: 024/552-494; Fax: 024/546-486
E-mail: dekanat@eccf.su.ac.yu
Web: www.eccf.su.ac.yu

Viša tehnička škola

Adresa: 24000 Subotica, Marka Oreškovića 16.
Telefon: 024/552-501; Fax: 024/555-087
E-mail: office@vts.su.ac.yu
Web: www.vts.su.ac.yu

Građevinski Fakultet Subotica

Direktor: Zvonimir Perušić
Adresa: 24000 Subotica; Kozaračka 2a.
Telefon: 024/554-300; Fax:024/554-580
E-mail: dekanat@gf.su.ac.yu
Web: www.gf.su.ac.yu

Konsultacioni Centar "Gabor Deneš"

Adresa: 24000 Subotica, Put Moša Pijade 74.
Telefon: 024/546-463
E-mail: imc@magnotron.co.yu
Web: www.gdf.hu