Ministarstva u Srbiji

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Adresa: 11000 Beograd, Birčaninova 6.
Telefon: 011/3613-654, 3616-432; Fax: 011/2685-396
E-mail: info.mpalsg@mpalsg.sr.gov.yu
Web: www.mpalsg.sr.gov.yu

Ministarstvo prosvete i sporta

Adresa: 11000 Beograd, Nemanjina 22-24.
Telefon: 011/3616-489
E-mail: kabinet@mps.sr.gov.yu
Web: www.mps.sr.gov.yu

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Web: www.msoc.sr.gov.yu

Ministarstvo unutašnjih poslova

Adresa: 11000 Beograd, Kneza Miloša 101-103.
Telefon u Subotici: 024/552-933
E-mail: muprs@mup.sr.gov.yu
Web: www.mup.sr.gov.yu

Ministarstvo finansija

Adresa: 11000 Beograd; Nemanjina 22-26.
Telefon: 011/3616-361; Fax: 011/3616-535
E-mail: informacije@mfin.sr.gov.yu
Web: www.mfin.sr.gov.yu

Ministarstvo pravde

Adresa: 11000 Beograd, Nemanjina 22-26.
E-mail: kabinet@mpravde.sr.gov.yu
Web: www.mpravde.sr.gov.yu

Ministarstvo privrede

Adresa: 11000 Beograd; Kralja Milana 16.
Telefon: 011/361-7599, 011/268-4360; Fax: 011/361-7640
Web: www.mpriv.sr.gov.yu

Ministarstvo rudarstva i energetike

Adresa: 11000 Beograd, Nemanjina 22-26.
Telefon: 011/3346-755; 011/3616-603
Web: www.mem.sr.gov.yu

Ministarstvo za kapitalne investicije

Adresa: 11000 Beograd, Nemanjina 22-26.
E-mail: muz.sub@tippnet.co.yu
Web: www.mugrs.sr.gov.yu

Ministarstvo trgovine, turizma i usluga

Adresa: 11000 Beograd, Nemanjina 22-26.
Telefon: 011/3610-579
E-mail: slavomir.r@minttu.sr.gov.yu
Web: www.minttu.sr.gov.yu

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom

Adresa: 11000 Beograd; Vlajkovićeva 10.
Telefon: 011/3617-583, 011/3617-628
Web: www.mier.sr.gov.yu

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine

Adresa: Beograd 11000, Nemanjina 22-26.
Telefon: 011/2688-047; Fax:011/3616-516
E-mail: info@mntr.sr.gov.yu
Web: www.mntr.sr.gov.yu

Ministarstvo kulture

Web: www.min-cul.sr.gov.yu

Ministarstvo zdravlja

E-mail: wa.zdravlje@zdravlje.sr.gov.yu
Web: www.zdravlje.sr.gov.yu