JKP is JP u opštini Subotice


Javne Komunalne Preduzeće

JKP "Vodovod i kanalizacija"

Adresa: 24000 Subotica; Trg Lazara Nesica 9/a.
Telefon: 024/557-711
Web: www.vodovodsu.co.yu

JKP "Čistoća i zelenilo"

Adresa: 24000 Subotica, Atile Jožefa 4.
Telefon: 024/555-055, 553-163

JKP "Pogrebno"

Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Žrtava Fašizma 1.
Telefon: 024/554-848; Fax: 024/525-109
E-mail: office@pogrebno.co.yu
Web: www.pogrebno.co.yu

JKP "Subotičke pijace"

Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića 23/I
Telefon/Fax: 024/555-013
E-mail: direkcija@supijace.co.yu
Web: www.supijace.co.yu

JKP "Dimničar"

Adresa: 24000 Subotica; Braće Radića 50.
Telefon: 024/553-072

JKP "Parking"

Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića br. 23.
Telefon: 024/551-537

JKP "Stadion"

Adresa: 24000 Subotica; Sep Ferenca 3.
Telefon: 024/552-800

JKP "Suboticagas"

Adresa: 24000 Subotica, Segedinski put 22.
Telefon: 024/641-200

Javne Preduzeće

JP "Zavod za urbanizam"

Adresa: 24000 Subotica, Trg Republike 16.
Telefon: 024/553-223, 553-907 Fax: 024/556-376
E-mail: zavod@urbansu.co.yu
Web: www.urbansu.co.yu

JP "Subotička toplana"

Adresa: 24000 Subotica, Segedinski put 22-24.
Telefon: 024/548-200

JP "Palić-Ludaš"

Adresa: 24413 Palić; Park Narodnih Heroja 9.
Telefon: 024/753-121; Fax: 024/753-474

Direkcija za izgradnju opštine Subotica

Adresa: 24000 Subotica, Trg Republike 16.
Telefon: 024/620-300

 

JP "Subotica-trans"

Adresa: 24000 Subotica, Segedinski put 84.
Telefon: 024/547-777