kiosk

Štampač guta papir..

Bilo koji problem sa Štampačem obavezno javiti službi za informatiku.

slika

Spajalica u štampaču..

Kod fotokopiranja i skeniranja obavezno ukloniti metalne i ostale predmete koje mogu oštetiti uređaj.

kiosk

Neće da štampa..

Ako vam je podrazumevani (default)- štampač podešen a već ste poslali nekoliko puta isti dokument na štampu onda se verovatno napunila memorija štampača. Potrebno je da kliknete na ikonicu štampača koja se nalazi u donjem desnom ulgu monitora. Treba da izaberete naloge za štampu i da ih izbrišete desnim klikom na miša pa da izaberete opciju cancel.