kiosk

Latinica - ćirilica konverter

Da biste mogli konvertirati u Word-u potrebno je da na mašinu bude instaliran makro sprski.dot. Nakon toga što je instaliran sam konverter treba da se pojavi kao jedna od alatnih traka. (Toolbar). Obavezno treba podesiti sledeće: pod menijem Tools/Options/Security/Macro security treba izabrati Security level "low". Sledeći korak je da zatvorite Word pa da ga ponovo pokrenete. Potrebno je označiti deo teksta koji želite konvertirati i nakon toga što ste obeležili tekst, treba kliknuti na drugi znak na alatnoj traci ¦. Pojavljuje se opcija gde možete birati konvertiranje teksta iz latinice u ćirilicu ili suprotno.Ako niste obeležili deo teksta onda će program da konvertuje ceo tekst u otvorenog dokumenta. Ako vam dodatna alatna traka smeta pri radu možete ga isključiti pod menijem View/Toolbars/alati za srpski jezik.

kiosk

Kako vratiti nestalu alatnu traku?..

U meniju View/Toolbars treba samo kliknuti na onu alatnu traku koju želimo otvoriti. Alatne trake koje treba obavezno da budu otvorene su Standard i Formatting. Ostale otvaramo po potrebi i u zavisnosti koju vrstu posla odrađujemo u Wordu.

slika

Kako kreirati tabelu?

Tabelu biste trebali kreirati u Excelu a ne u Wordu zbog kasnije lakše obrade podataka i lakše dostupnosti. U Excelu nije potrebno posebno crtati tabelu jer je ovaj program predviđen za rad sa tabelama i već sadrži u sebi unapred definisanu tabelu.

kiosk

Nestao mi lenjir..

Pod opcijom View/Ruler ga treba samo uključiti.

slika

Nestale su ikonice..

Neka

kiosk

Neki karakteri u Word-u ne pojavljuju se redovno..

I za rešavanje ovog problema može da posluži program za konvertiranje teksta. Potrebno je da izaberete opciju konvertovanja sa latinice na latinicu.
Iz prozora Konvert iz: treba da izaberete tip znakova gde se pojavljuju znaci umesto redovnih karaktera. U donji deo prozora to jest Konvert u: treba da stoji Unichar.