kiosk

xKako se menja lozinka?

Pritiskom tastera Ctrl+Alt+Del dobija se prozor Windows security. Pritiskom miša na dobija se mogućnost zamene stare lozinke na novu. U okvir old password se ukuca stara lozinka a ispod njega u okvir New password se zadaje nova lozinka koja treba da sadrži najmanje 7 karaktera od kojih je najmanje jedan broj i jedan specijalni znak. (npr: , . ; _ -- * + ! » # $ % itd). U okvir Confirm new password treba da ukucate ponovo istu novu lozinku.
Pritiskom na treba da se pojavi natpis «Your password has been changed».

kiosk

Zašto moram menjati lozinku?


Lozinka se periodično menja isključivo zbog bezbednosnih razloga koja su predviđene.

Pročitati

slika

Lako bez flopi diska...


Prenos podataka, dokumenata sa jednog računara na drugi je omogućen pomoću mrežnih drajvova O:, P: što bi značilo da sa jednostavnom copy-paste funkcijom ili korišćenjem Windows Commander -a možemo izbeći korišćenje nepouzdanih flopi disketa

kiosk

Izbrisao se fajl...


Na serveru se svaki dan spašavaju podaci na backup. Ovaj sistem omogućuje vraćanje podataka i fajlova koji su saĨuvani na mrežnim drajvovima.

slika

Zašto moram "Lock computer"?


Zaključati kompjuter je neophodno da biste onemogućili ilegalne pristupe neželjenih osoba podacima dok se ne nalazite u vašoj kancelariji

kiosk

Šta su O: P: W: drajvovi?

Lokacije na serveru gde radnici opštine spašavaju svoje podatke Podaci na O: drajvu su dostupni svim korisnicima. Svi korisnici mogu da pogledaju podatke, da izvrše promene i da kreiraju nove fajlove odnosno da ih izbrišu. Ovaj drajv može da posluži i jednoj vrsti unutrašnje komunikacije među radnicima. Jedna komunikacija koja je brza i jeftina. Nema potrošnje papira i telefonskih impulsa. Podaci na P: drajvu su rasploloživi samo u okviru odelenja. To znači da radnici istog odelenja mogu da vide dokumenta ostalih kolega. Dokumenti na W: drajvu se nalaze na serveru ali su nedostupni za druge korisnike. Svakome su dostupni samo svoji podaci. U slučaju greške u fajlovima odnosno nenamernog Brisanja delova dokumenata fajlovi se mogu vratiti sa traka.

kiosk

Interna komunikacija bez lokalnih telefona..

Za internu komunikaciju koristimo program Jabber - Pandion koji je sličan programu ICQ a koji je instaliran na računare korisnika kojima je ovim putem omogućena laka i brza komunikacija. Instaliranje Pandiona nije ograničen na broj korisnika. Nije potrebna posebna dozvola šefova.